Methodologie

Een eenvoudige en uitgebreide benadering voor het meten van sociale impact

Helderheid en bruikbaarheid zijn voor ons de belangrijkste aspecten van een goede meting van sociale impact. Impact Track biedt een eenvoudige en uitgebreide benadering voor het meten van sociale impact, gebaseerd op erkende methodologieën, praktijken en indicatorsets, met name:

Impact Management Project (IMP)

IMP is een forum dat wereldwijd consensus creëert over hoe impact moet worden gemeten, beheerd en gerapporteerd. Impact Track maakt deel uit van de IMP-gemeenschap en brengt expertise en ervaring in. De inhoud en pictogrammen op de impactpagina zijn gebaseerd op elementen van IMP.

Meer informatie

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De SDG's zijn een wereldwijde oproep om actie te ondernemen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart leven. We geloven dat de 17 doelen waarde kunnen toevoegen aan de communicatie van een organisatie met haar klanten, investeerders en andere belanghebbenden. Daarom stelt Impact Track projecten in staat om hun verband met de SDG's te tonen.

Meer informatie

Social Value International

Social Value International is een wereldwijd pioniersnetwerk gericht op sociale impact, met als doel de manier waarop de samenleving waarde vertegenwoordigt te veranderen. Impact Track streeft ernaar de 7 Principes van sociale waarde te integreren, die de basis vormen voor iedereen die zijn positieve impact wil verbeteren en negatieve wil beheersen.

IRIS

IRIS is een initiatief van het Global Impact Investing Network (GIIN) dat een catalogus van meer dan 500 indicatoren verzamelt om sociale, milieu- en financiële prestaties te meten. Impact Track gebruikt IRIS om zijn lijst met indicatoren uit te breiden en alleen die aan te bieden die relevant zijn voor elk project.

Theorie van verandering

De Theorie van verandering of 'Impactwaardeketen' is een methode die helpt om de oorzakelijke verbanden tussen uitgevoerde activiteiten en de beoogde impact van de organisatie te verduidelijken. Dit model is nuttig zowel voor planning als voor communicatie over impact. Impact Track maakt gebruik van deze methodologie om u te helpen de impact die u genereert te beschrijven.